Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Giang Sơn

Xã Giang Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
c2giangson.dl@nghean.edu.vn