Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Tháng 01 : 1.351
Năm 2022 : 3.351
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918607832
  • Email:
   nguyennga7182@gmail.com
 • Lê thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919795516
  • Email:
   thanhtam11970@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942417520
  • Email:
   tranbaongoc2012@gmail.com
 • Nguyễn Nguyên Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0973353266
  • Email:
   tuanktgs@gmail.com
 • Thái Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ TN
  • Điện thoại:
   0813619789
  • Email:
   giangthaitruongtx@gmail.com
 • Bùi Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Điện thoại:
   0945693991
  • Email:
   phuongphi80@gmail.com
 • Vi Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911171355
  • Email:
   haiyenvi84@gmail.com
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0817101799
  • Email:
   hienichnhan2014@gmail.com
 • Lê Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915313125
  • Email:
   anhung8309@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0375315062
  • Email:
   nguyen.huyen021084@gmail.com
 • Lê Đức Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946765345
  • Email:
   anhung8309@gmail.com.vn
Video Clip
Văn bản mới