Trường THCS Giang Sơn chính thức được thành lập từ năm học 1991-1992, sau khi được tách ra và sáp nhập từ hai trường PTCS Giang sơn I và PTCS Giang sơn II.

          Trường THCS Giang Sơn đóng trên địa bàn xóm Thị Tứ, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:

Năm học 2020-2021 nhà trường có tất cả 37 cán bộ, giáo viên. Trong đó:

- Ban Giám hiệu gồm 01 Hiệu trưởng ( nam) và 01 Phó Hiệu trưởng ( nữ). Trình độ chuyên môn: Đại học; trình độ Lí luận chính trị: Trung cấp.

- Giáo viên có 32 đồng chí, trong đó trình độ Đại học: 30 đồng chí, Cao đẳng: 02 đồng chí.

- Nhân viên: có 03 đồng chí, trong đó trình độ Trung cấp: 02 đồng chí; Cao đẳng 01 đồng chí.

              - Trường có Chi bộ độc lập gồm 18 đảng viên, trong đó đảng viên nữ có 13 đồng chí.

- Tổng số học sinh: 616 em được chia thành 15 lớp, thuộc  4 khối: 6,7,8,9. Trong đó có 297 em là học sinh nữ; 80 học sinh con hộ nghèo, cận nghèo.

2. Những mặt mạnh, mặt yếu nổi bật.

2.1. Mặt mạnh:                                           

- Công tác quản lí của Ban giám hiệu nhà trường được thực hiện nghiêm túc. Đang từng bước chuyển dần từ quản lí hành chính sang quản lí mục tiêu, quản lí hiệu quả trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế.

- Tập thể giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều giáo viên có tâm huyết, nhiệt tình, tận tụy với công việc, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.    

- Học sinh của trường đại đa số chăm ngoan, cần cù, chịu khó, tích cực trong học tập, lao động, hoạt động xã hội.

- Cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho công tác dạy và học. Nhà trường đã phủ sóng wifi internet để áp dụng công nghệ thông tin…

- Nhà trường cơ bản đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

2.2. Mặt yếu:

- Chất lượng đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế.

- Chất lượng học sinh còn chuyển biến chậm.

- Cơ sở vật chất có nhiều hạng mục đang còn thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu.

3. Các vấn đề chiến lược:

Trong cùng một lúc, phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: nâng cao chát lượng và xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn.

- Vấn đề trọng tâm hàng đầu là tập trung cải tiến phương pháp, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng giáo dục.Tập trung rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Sớm đưa nhà trường phát triển tiến kịp với các đơn vị có điều kiện, hoàn cảnh tương đồng. Xây dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, có năng lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có ý thức tự giác phấn đấu, có tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, đồng thuận. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáo cho học sinh. Xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, thân thiện, tích cực.

- Trong điều kiện kinh tế địa phương và nhân dân còn rất nhiều khó khăn, nhà trường nỗ lực vận động mọi nguồn lực nhất là từ bên ngoài, giảm gành nặng cho phụ huynh học sinh để bổ sung cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy học, phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022.

4. Sứ mệnh

- Giáo dục cho các thế hệ học sinh biết vượt qua khó khăn, có đầy đủ các phẩm chất cơ bản và năng lực cốt lõi, phát triển hết khả năng để trở thành người công dân có ích, phụng sự cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và quê hương Đô Lương nói riêng.

- Xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, thân thiện, tiến tới hiện đại và đạt chuẩn quốc gia; có chất lượng và uy tín cao trong lòng mọi người.

5. Tầm nhìn

- Phấn đấu trở thành một trường học biết vượt qua mọi khó khăn, vượt lên chính mình để nâng lên tầm cao mới, là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình vào học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt. Trở thành một trong những trường có bề dày về truyền thống, thương hiệu, uy tín và đạt chuẩn quốc gia.

- Phát triển quy mô trường từ 15 lớp hiện tại với 616 học sinh và 37 cán bộ, giáo viên; đến năm 2025 có 21 lớp với 930 học sinh và trên 43 cán bộ giáo viên; đến năm 2030 có 26 lớp với 1 070 học sinh và trên 55 cán bộ, giáo viên.

- Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2020-2025; tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

6. Các giá trị cốt lõi

- Giá trị về đạo đức nghề nghiệp. 

- Giá trị về chất lượng, thương hiệu.

- Giá trị về truyền thống nhà trường.

7. Phương châm hành động

- Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác và Hiệu quả đó là chìa khóa thành công của chúng ta”.

- Quản lí hiệu quả; Dạy thực chất, học thực chất; nói đi đôi với làm; làm đến đâu tốt đến đó; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục bền vững; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm tích cực hiệu quả. Tất cả vì học sinh thân yêu.

- Thực hiện 3 khâu đột phá: Đột phá về tư tưởng; đột phá về lề lối làm việc; đột phá về hiệu quả và chất lượng.

8. Chương trình hành động.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức cán bộ.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

- Giúp cho học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt hoạt động giáo dục.

            -  Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Xây dựng trường học văn minh - thân thiện - an toàn.

-  Xây dựng thương hiệu về sự tín nhiệm của phụ huynh, của xã hội đối với nhà trường.

                                                                                          Giang Sơn Đông, ngày 05 tháng 9 năm 2020

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                    Hoàng  Đình Ngọc